Privatlivspolitik1Introduktion
1.1Detaljeret privatlivspolitik for personlig information indsamlet af Autocom.dk
Når du bruger Autocom.dk's services bruger vi dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er skrevet som oplysning til dig, den registrerede, om hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne privatlivspolitik. Hvis du har problemer med at læse privatlivspolitikken eller har behov for hjælp til at forstå den, så kontakt os venligst på tlf. 70 20 16 61, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Vi bruger også cookies. Se venligst vores cookie politik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.
2Kontakt
2.1Firmaet, som indsamler dine data, også kendt som dataansvarlig, er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

Det lokale selskab, som er databehandler og din primære kontakt, er:

Autocom.dk
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

2.2Hvis du har en klage vedrørende, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som vi ikke kan hjælpe dig med, bør du kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: https://www.datatilsynet.dk/

2.3Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem EU-forordningen, Generel forordning om databeskyttelse.

(EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse))
3Personer som tilmelder sig Autocom.dk's tjenester
3.1Når du opretter dig som bruger af Autocom.dk's tjenester, indgår du en aftale, hvor Autocom.dk kræver din kontaktinformation. Din kontaktinformation bliver brugt til at levere Autocom.dk's tjenester, verificere din identitet samt give dig adgang til relevante IT systemer.

Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.
3.2Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personoplysninger opsamlet under din tilmelding til Autocom.dk's tjenester med tredjepart, for at vi kan levere den aftalte tjeneste. Disse tilfælde inkluderer, men er ikke begrænset til, når du sælger og køber køretøjer eller varer, når du undlader at betale legitime fakturaer fra Autocom.dk, når vi fakturerer, når vi refunderer betalinger, når vi bliver spurgt af myndighederne i relation til kriminalitetsundersøgelser med mere.

Kategorierne af modtagere er:

 • Revisorer
 • Købere af køretøjer og varer du sælger
 • Sælgere af køretøjer og varer du køber
 • Vores bank
 • Vores inkassofirma
 • Digitale kontraktunderskrivelsesfirmaer
 • Myndighederne
 • Vores partnere, som hoster vores websites og internet-tjenester
 • Vores data-backup-partnere
 • SMS serviceudbydere
 • Parkeringspladser, hvor du henter eller leverer køretøjer eller varer
 • Transportselskaber, som transporterer køretøjer fra eller til dig
3.3Vi overfører køretøjets registreringsattest til lande udenfor EU i de tilfælde, hvor du sælger køretøjer til købere udenfor EU. Køberen skal bruge registreringsattesten for at kunne registrere køretøjet til en ny ejer. Derfor overfører vi registreringsattesten til den nye ejer, så han kan etablere det juridiske ejerskab af køretøjet.
4Personer som besøger vores hjemmeside
4.1Vi indsamler information om, hvilke sider du besøger, hvilke køretøjer du kigger på, hvilke køretøjer du føjer til favoritlisten, hvilke kampagner der førte dig til vores hjemmeside, etc. Vi bruger informationen til at anbefale relevante køretøjer til dig, til marketing tiltag, og til at optimere brugeroplevelsen og brugerflowet med henblik på at optimere salget. Vi bruger også indsamlet information til at foreslå potentielle købere til vores salgsteam.
4.2Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

Vi har en lovlig interesse i at optimere vores salg, hvilket vi mener er en lovlig grund til at indsamle og behandle din information fra dit besøg på vores hjemmeside.
4.3Vi bruger tredjeparts tjenester til at opbygge anonyme statistikker over brugen af vores hjemmeside. Vi bruger også cookies. Se venligst vore cookie politik for nærmere detaljer om, hvordan vi bruger cookies.
5Personer som bruger Autocom.dk's Service Desk eller på andre måder spørger om hjælp
5.1Autocom.dk tilbyder support og hjælp for at sikre, at du har en god oplevelse med vores IT systemer og tjenester og for at sikre, at du får løst problemer og spørgsmål rettidigt.

Vi er altid glade for at hjælpe, når du har spørgsmål til eller problemer med vores tjenester. Vi har en lovlig interesse i at hjælpe vores kunder med at bruge vores tjenester.

Vi bruger tredjepartssystemer til at spore vores supporthenvendelser, og de personoplysninger du giver i forbindelse med supporthenvendelser kan blive gemt hos en ekstern partner.

I de tilfælde, hvor du anmoder om support til et subsystem, kan det være, at vi bliver nødt til at dele de personoplysninger, du oplyser i forbindelse med supportsagen, for at kunne opnå support fra vores partnere.

Vi sletter eller anonymiserer de personoplysninger, du giver i forbindelse med en supportsag, senest 2 år efter din supportsag er blevet løst.
6Personer med dårlig adfærd
6.1Vi opbevarer en intern logbog over brugere med meget dårlig adfærd. Dette kan være brugere, som nægter at betale et berettiget købs- eller salgssalær, som gentagne gange har intimideret sælger ved afhentning af et køretøj, som forsøger at snyde, etc.

Denne information vil blive brugt til at vurdere, om vi vil fortsætte med at lave forretninger med den forulempende part.

Vi har en juridisk interesse i at holde vores tjenester professionelle, hvilket betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere handler professionelt.
6.2I sager, hvor loven er blevet brudt, eller der foreligger en gyldig reklamation, deler vi denne information med relevante parter, som fx:

 • Myndigheder
 • Advokater

Informationen kan også blive relevant for revisionen, da den kan blive brugt som dokumentation for tab eller profit. I dette tilfælde vil informationen blive delt med:

 • Revisorer
6.3Medmindre der foreligger en gyldig reklamation eller forseelsen er så alvorlig, at der er juridisk grundlag for en længere opbevaringsperiode, er det vores hensigt at slette eller anonymisere informationen 5 år efter, du har købt eller solgt et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.
7Personer som køber eller sælger køretøjer
7.1For at facilitere et salg må køber og sælger udveksle personinformation. Autocom.dk leverer denne information til begge parter, som en del af den indgåede aftale, når man tilmelder sig Autocom.dk's tjenester. Nogle handler sker med en mellemmand, hvor køber og sælger ikke udveksler personinformation. Når en auktion slutter, vil Autocom.dk forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgeren for at forhandle salget.
7.2Vi overfører din kontaktinformation til lande udenfor EU i de sager, hvor du køber eller sælger et køretøj eller en vare udenfor EU.

Autocom.dk anvender en standard kontraktklausul for at sikre korrekt beskyttelse af din personinformation i fravær af en fyldestgørende beslutning i henhold til Artikel 45(3) i GDPR.
7.3Med mindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere al data opsamlet fra dig 5 år efter, du sidst købte eller solgte et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.
7.4Autocom.dk er juridisk forpligtet til at rapportere importerede og eksporterede varer til INTRASTAT, i hvilket tilfælde Autocom.dk oplyser de af loven krævede personoplysninger.

Autocom.dk er juridisk forpligtet til at afregistrere køretøjer før eksport eller dokumentere at afregistreringen er sket. Når køretøjet afregistreres, bliver dine personoplysninger delt med de relevante myndigheder.
8Personer som får en refusion
8.1Hvis vi skal refundere en betaling, har vi behov for dit bankkontonummer for at kunne overføre pengene til dig. Du kan nægte dette, hvis du ønsker det, men det vil betyde en længere ekspeditionstid, da vi ikke kan foretage en direkte kontooverførsel. Vi refunderer pengene baseret på den kontraktlige aftale mellem dig og os med henblik på at behandle dig og andre kunder fair for at fremme fremtidig handel og samarbejde.

Vi deler din kontoinformation med:

 • Vores bank
 • Revisorer

Din bankkontoinformation vil blive slettet 5 år efter den sidste refusion. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.
9Personer som nægter at betale
9.1Autocom.dk vil under den kontraktlige aftale mellem vores kunder og Autocom.dk forsøge at inddrive forfaldne betalinger.

Hvis Autocom.dk og kunden ikke kan blive enige om betalingsmåden, vil Autocom.dk bruge en tredjepart til at inddrive pengene og i den forbindelse dele personinformation med inkassofirmaet.

Autocom.dk er ikke et inkassofirma, og formålet med at bruge en tredjepart er at sikre fair behandling af alle parter.
9.2Medmindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere de indsamlede data 5 år efter det seneste forfaldne beløb blev clearet eller annulleret. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.
10Dine rettigheder
10.1I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder i relation til dine personlige data, der bliver brugt af Autocom.dk:
10.2Ret til sletning (“ret til at blive glemt”)
Autocom.dk vil slette eller anonymisere din personinformation på forespørgsel. Sletningen af dine persondata vil blive gjort så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af forespørgslen.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at slette dine data, hvis Autocom.dk ikke er forpligtet af loven til at gemme informationen og en af følgende er gældende:

 • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til formålene, som de blev indsamlet til og behandlet for;
 • Du tilbagekalder tilladelsen givet til indsamlingen og behandlingen, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grund til behandlingen;
 • Du protesterer mod behandlingen til direkte marketing formål;
 • Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet;
 • Dine personlige data skal slettes i overensstemmelse med en forpligtelse i loven, som Autocom.dk er underlagt.
10.3Ret til begrænsning af behandling
Autocom.dk vil stoppe med at behandle dine personlige data på din forespørgsel.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at stoppe behandlingen af dine data, når en af følgende gælder:

 • Du bestrider nøjagtigheden af de personlige data og giver Autocom.dk mulighed for i en periode at verificere nøjagtigheden af de personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • Autocom.dk har ikke længere behov for de personlige data til formålet for databehandlingen, men de er påkrævet af "den registrerede" for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske anmeldelser;
 • Du har informeret Autocom.dk om krænkelse af dine interesser, rettigheder og friheder afventende verifikation af, om Autocom.dks juridiske grundlag underkender dit.
10.4Ret til berigtigelse
Hvis du opdager, at vi har forkert personinformation på dig, så lad os vide det, så vi kan korrigere informationen.
10.5Ret til adgang for den registrerede
Det er din ret at have en kopi af de personoplysninger Autocom.dk har på dig. Vi leverer den digitalt medmindre du ønsker den i et andet format. Der gælder flere regler for indsigt i dine personoplysninger, men al den nødvendige information skulle være dækket ovenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af din forespørgsel.
10.6Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Hvor vores indsamling og brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Autocom.dk.
10.7Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Autocom.dk kan også sende den direkte til et andet firma på din anmodning.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at levere dine personoplysninger når:

 • Oplysningerne er leveret til Autocom.dk af dig,
 • dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvori du er en part, og
 • behandlingen sker automatisk (det vil sige ingen oplysninger på papir).
10.8Ret til indsigelse
Du har ret til at fremsætte indsigelse mod al behandling i relation til direkte marketing og andre situationer, hvor du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt, eller der er en trussel mod din frihed.

Undtagelser
Autocom.dk kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger, når en af følgende er gældende:

 • Autocom.dk demonstrerer overbevisende juridisk grundlag for fortsat behandling.
 • Autocom.dk bliver nødt til at behandle din personinformation for at etablere, udøve eller forsvare en juridisk anmeldelse.
 • Det juridiske grundlag for behandlingen ikke er baseret på en lovlig interesse eller gjort i offentlighedens interesse.